Công ty chủ quản: Tập đoàn RICH GROUP
Tên trung tâm: Hệ thống giáo dục quốc tế RICH EDU
Ngày thành lập: 22/07/2016
Giám đốc điều hành: Mr.Đỗ Thanh Sơn
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ
Nhân viên: 40 Người
Nội dung hoạt động: Nắm bắt mong muốn được học tập và làm việc tại nước ngoài của học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam. Tháng 7/2016 Hệ thống giáo dục RICH EDU được thành lập tại Việt Nam dưới sự quản lý của Tập Đoàn RICH GROUP.
Số lượng khách hàng Từ ngày thành lập tới nay, chúng tôi đã đào tạo và kết nối hàng trăm khách hàng có nhu cầu học tập và làm việc tại ÚC, NHẬT, HÀN QUỐC, MỸ, SINGAPORE...
Chất lượng đào tạo Hệ thống được đầu tư 80% nguồn vốn từ nước ngoài cho hoạt động giảng dạy và đào tạo. Đó là lý do mà chất lượng về cơ sở và giáo viên hoàn toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đảm bảo các bạn có được các kỹ năng và ngoại ngữ tốt nhất trước khi sang học tập và làm việc tại nước ngoài.
trụ sở công ty

LIÊN HỆ CÁC BỘ PHẬN

  • Phòng chăm sóc: 0422.393.666.
  • Phòng tuyển dụng: 096.530.0246.
  • Phòng đối ngoại: 096.540.0246.

TÁC PHONG CÔNG VIỆC

(SEIRI – SEITON – SEISO – SEIKETSU – SHITSUKE)
  • SEIRI-(Sàng lọc)
  • SEITON (Sắp xếp)
  • SEISO (Sạch sẽ)
  • SEIKETSU (Săn sóc)
  • SHITSUKE (Sẵn sàng)