Tổng quan nước Úc

Giới thiệu về nước Úc 1. Vị trí địa lý Bản đồ nước Úc Thủ đô: Canberra Dân số: 23,951,192 người ( theo điều tra 2015) Diện tích: 7, 617, 930 km2 Là một quốc Đọc thêm