Tổng quan về Nhật Bản

Tên chính thức: Nhật Bản Thủ đô: Tokyo Dân số: ~ 127 triệu người Diện tích: 377,944 km2 Đơn vị tiền tệ: JPY (Japan Yen) Ngôn ngữ chính: Tiếng Nhật Các thành phố lớn: Tokyo, Kyoto, Osaka, Hokkaido 1. Vị trí địa Đọc thêm

Tổng quan về Hàn Quốc

Tên chính thức: Đại Hàn Dân Quốc Thủ đô: Seoul Dân số: ~ 50.7 triệu người Diện tích: 100,140 km2 Đơn vị tiền tệ: KRW (Korean Won) Ngôn ngữ chính: Tiếng Hàn Các thành phố lớn: Seoul, Incheon, Deajeon, Đọc thêm

Tổng quan nước Úc

Giới thiệu về nước Úc 1. Vị trí địa lý Bản đồ nước Úc Thủ đô: Canberra Dân số: 23,951,192 người ( theo điều tra 2015) Diện tích: 7, 617, 930 km2 Là một quốc Đọc thêm